VXV Soulmate RTA cho Drag X/S , Argus X / Pro

Viết đánh giá
Trạng thái: Còn hàng
500.000₫

VXV Soulmate RTA Pod là buồng đốt tốt nhất cho Drag X / Drag S / Drag Max / Argus Pro Kit, VXV Soulmate RTA Pod có dung tích buồng chứa 2,5ml dùng coil đơn.

VXV Soulmate RTA Pod là buồng đốt tốt nhất cho Drag X / Drag S / Drag Max / Argus Pro Kit, VXV Soulmate RTA Pod có dung tích buồng chứa 2,5ml dùng coil đơn.

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây